Przejdź do treści
wcag

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności

Stanowiska komputerowe na wydziałach

praca przy laptopie

Ostatnia aktualizacja: 08.06.2020 r.

W trosce u umożliwienie wszystkim studentom, doktorantom i pracownikom odbycia sesji egzaminacyjnej w niezakłócony sposób, na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Śląskiego powstały stanowiska komputerowe do pracy indywidualnej. Stanowiska zostały wyposażone w sprzęt umożliwiający odbycie zajęć i egzaminów w formie zdalnej. Liczba stanowisk będzie zwiększana w miarę potrzeb.
Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi zasadami korzystania ze stanowisk oraz zgłaszania z wyprzedzeniem prośby o rezerwacje stanowiska do właściwej jednostki (adresy wskazane poniżej). Stanowiska w pierwszej kolejności będą służyły do odbywania egzaminów i zaliczeń w przypadku braku takiej możliwości z użyciem własnego sprzętu.

 

OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA STANOWISK KOMPUTEROWYCH DO CELÓW ZDALNEGO KSZTAŁCENIA W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

 • Student, doktorant oraz pracownik zgłasza prośbę o rezerwację stanowiska komputerowego do celów związanych z kształceniem pod właściwy adres e-mail (odrębny dla każdego wydziału) z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, do godz. 14.00. Możliwe jest skorzystanie ze stanowiska bez wcześniejszej rezerwacji, pod warunkiem dostępności stanowisk komputerowych oraz uzasadnienia konieczności nagłego skorzystania ze sprzętu. W zgłoszeniu mailowym należy określić cel korzystania ze stanowiska (np. egzamin, pisanie pracy, zajęcia zdalne).  
 • Wskazane na wydziałach osoby przekazują użytkownikowi potwierdzenie
  w formie e-mail, w którym znajdują się informacje o tym, gdzie znajduje się zarezerwowane stanowisko (budynek, sala) oraz wskazówki dotyczące sposobu odbioru stanowiska (np. pobór klucza). W przypadku braku wolnych stanowisk na wybranym wydziale możliwe będzie korzystanie ze stanowisk dostępnych na innych wydziałach lub w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej
  (szczegóły: https://ciniba.edu.pl/kabiny-pracy-indywidualnej-alias ).
 • Przy odbiorze stanowiska osoba odpowiedzialna za sprzęt może poprosić o okazanie w komórce maila z informacją potwierdzającą rezerwację.
 • Przy odbiorze stanowiska użytkownik może być proszony o podpisanie karty stanowiska, na której znajdują się informacje o wypożyczanym sprzęcie. Użytkownik może być proszony o złożenie oświadczenia, że zapoznał się z ogólnymi zasadami użytkowania stanowiska oraz o pozostawienie niezbędnych danych kontaktowych.
 • Stanowisko komputerowe może być wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z uzyskiwaniem efektów kształcenia, w tym na potrzeby sesji egzaminacyjnej, egzaminów dyplomowych oraz pracy własnej.
 • Ze stanowisk można korzystać w godzinach, w których planowane są egzaminy, zaliczenia oraz w standardowych godzinach pracy administracji wydziału. Korzystanie ze stanowisk w innych godzinach będzie możliwe tylko po wcześniejszych ustaleniach.
 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za użytkowanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem do celów związanych z kształceniem, zachowując względy bezpieczeństwa pracy w sieci.
 • Użytkownik korzysta wyłącznie z tego sprzętu komputerowego znajdującego się w danym pomieszczeniu, który został mu wypożyczony oraz pozostawia wszelki sprzęt komputerowy znajdujący się w danym pomieszczeniu w stanie kompletnym i niepogorszonym.
 • O wszelkich wadach sprzętu (w tym powstałych z własnej winy) użytkownik informuje osobę odpowiedzialną za sprzęt na wydziale.
 • Stanowisko komputerowe jest dezynfekowane po każdym użytkowaniu.
 • Zaleca się, aby użytkownicy korzystali ze sprzętu mając założone maseczki oraz rękawiczki.
  Uwaga: uczelnia oferuje możliwość korzystania z zestawów słuchawkowych, jednakże w trosce o komfort użytkowników zaleca się używanie własnego zestawu.

Ogólne zasady użytkowania stanowisk komputerowych do celów zdalnego kształcenia w Uniwersytecie Śląskim oraz Klauzula RODO
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

 

Zainteresowani skorzystaniem ze stanowiska komputerowego na poszczególnych wydziałach proszeni są o kontakt:

 

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu

Ważne dane kontaktowe:

Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie:
tel. 800 190 590

Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Katowicach na temat koronowirusa:
tel. 660 686 917

Najbliższe oddziały zakaźne:

 • Bytom (Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49),
 • Chorzów (Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10),
 • Tychy (Szpital Megrez, ul. Edukacji 102),
 • Cieszyn (Szpital Śląski, ul. Bielska 4).

Pełna lista oddziałów zakaźnych:  www.gov.pl.

Zespół ds. komunikacji i informacji w związku z koronawirusem SARS-CoV-2:

 • dr Lucyna Sadzikowska, prof. UŚ, kierownik biura Rektora UŚ – przewodnicząca zespołu,
 • mgr Justyna Szostek-Aksamit, kierownik Centrum Obsługi Studentów UŚ – członek zespołu,
 • mgr Jacek Szymik-Kozaczko, rzecznik prasowy UŚ – członek zespołu,
 • mgr Radosław Aksamit, kierownik Centrum Medialnego UŚ – członek zespołu,
 • mgr Katarzyna Więcek-Jakubek, kierownik Działu HR i Komunikacji z pracownikami – członek zespołu.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. +48 32 359 22 22
e-mail: info@us.edu.pl
NIP: 634-019-71-34

Kontakt dla mediów:
rzecznik@us.edu.pl

Kontakt w sprawie zamieszczania informacji na tej stronie: radoslaw.aksamit@us.edu.pl

© Copyright 2019 - All Rights Reserved